ARKADAŞLIK İSTEKLERİ
Arkadaşlarını Bul
Arkadaşlık İsteklerine Git
  • author
    Ad Soyad Mesajın ilk 100 karakteri...
  • author
    Ad Soyad Mesajın ilk 100 karakteri...
Mesajlara Git

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Taraf (A) www.nesever.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 

    Ostim OSB Mh. Cevat Dündar cd.  NO: 1/1/98 Yenimahalle / ANKARA adresine kayıtlı  Nesever Yazılım Teknolojileri Elektronik Ticaret Ajans Hizmetleri Anonim Şirketi 

   (Bundan böyle iş bu sözleşmede “Nesever” olarak anılacaktır).

 

TARAF(B) www.nesever.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

    (Bundan böyle iş bu sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Nesever’in sahip olduğu internet sitesi www.nesever.com.tr’den üyenin faydalanma ve hizmet alım şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Hizmet Kapsamı

3.1. Hediye tercihlerinin belirlenmesi ve görüntülenmesi

Nesever.com.tr üyenin hediye tercihlerinin arkadaşları ve/veya diğer kullanıcılar ile paylaşılmasına ve böylelikle üyenin beğendiği ürünlerin kendisine hediye edilebilmesine imkân tanıyan internet sitesidir. Üyenin doğum günü başta olmak üzere kendi paylaştığı bilgileri çerçevesinde özel gün kutlamasında bulunulması ve/veya kendisine hediye gönderilmesine imkan tanımaktadır. (Örnek vermek gerekirse kişisel bilgiler kısmına öğretmen olduğunu yazan bir üyenin öğretmenler gününde bu özel gününün kutlanması ve hatırlatılması, bu bilginin üyenin nesever.com.tr üzerindeki arkadaşları ve/veya diğer kullanıcılara açık olması ve üyeye hediye göndermek isteyenler için hediye seçiminin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.) Nesever.com.tr hediye tercihlerinin görüntülenmesine ilişkin olarak sunduğu hizmet için hiçbir ücret talebinde bulunmaz.

3.2. Ürün yönlendirmesi

Nesever.com.tr içerisindeki ürünlerin detayları görmek isteyen üyeler ürün detayına/fiyat gör butonuna tıklayarak ürünün satışa sunulduğu ilgili e-ticaret sitesine yönlendirilirler. Nesever, bu yönlendirme sebebiyle üyeden herhangi bir ücret talebinde bulunamaz. Nesever yönlendirilen internet sitesinden yapılacak alışverişlerde taraf olmayıp ilgili e-ticaret sitesinden yapılacak alışverişlerden sorumlu değildir.

3.3. Sürpriz hediye gönderimi 

Nesever hediyeleşme olgusuna yeni bir boyut kazandıran ve yepyeni bir hediye kültürü getiren yepyeni bir internet sitesi olarak hediye alma-hediye verme amacına hizmet eder. Nesever’in hediye temelinde inşa edilmiş olması sebebi ile şirket politikası olarak üyelerine sürpriz hediye gönderimi yapılması benimsenmiştir. Nesever hiçbir zaman hiçbir üyeye hediye göndereceği taahhünde bulunmaz. Oransal olarak her 100 üyeden en az 1’ine hediye gönderi yapılması şirket politikası olarak benimsenmiştir. Ancak bu politika hiçbir şekilde bağlayıcı olmayıp üyeye sürpriz hediye gönderimi tamamen Nesever’in takdirinde bir husustur. Nesever tarafından üyeye verilen hediyeler için kargo ücreti dahil olmak üzere üyeden hiçbir ücret talep edilmez.

3.4. Ürün Satışı

Nesever üyeliği, üye açısından hiçbir şekilde site içi veya dışı bir satın alma zorunluluğu doğurmaz. Nesever.com.tr içerisinde doğrudan Nesever tarafından satışa sunulan ve satışı gerçekleşen ürünler için ilgili Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. 

 

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1.  www.nesever.com.tr üzerinde Nesever tarafından ücretlendirilmeyen hiçbir hizmet veya kullanım için üyeye mali bir yükümlülük getirilemez. 

4.2. Üye, www.nesever.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Nesever’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üye, kendisi tarafından belirlenen şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Nesevere karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Nesever’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.4. Üye www.nesever.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.5. Üye, www.nesever.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçla veya başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.6. www.nesever.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Nesever’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7. Nesever, üye verilerine üyenin ihmali sebebi ile yetkisiz kişilerce erişilmesinden veya üyeden kaynaklı olarak kendi verilerine gelebilecek muhtemel zararlardan dolayı sorumlu değildir. 

4.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Nesever’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Nesever’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Nesever her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri kaldırma hakkını saklı tutar. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Nesever’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. www.nesever.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Nesever mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Nesever.com.tr üzerinde adı geçen başkaca şirket/marka ve bunlara ait ürünler ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. Nesever tarafından www.nesever.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi,siteye erişilen tarih ve saat,sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. Nesever’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Nesever ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Nesever’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Nesever iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Nesever ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Nesever iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Nesever ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Nesever ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, mail vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Nesever ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

4.15. Nesever, kendi web sitesinin virus ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Nesever web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.16. Nesever, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Nesever.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.17. Nesever, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.18. Üye, Nesever’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.19. Nesever, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda yazılı bildirim ile talebini Nesever’e iletecektir. 

4.20. Üye hiçbir şekilde Nesever.com.tr içerisinde pornografik nitelikte fotograf, video veya sair başka tür görsel içerik yükleyemez, bu türde içerik paylaşımlarında bulunamaz, başka üyeleri rahatsız ve/veya taciz edici tutum ve davranışlarda bulunamaz, hakaret veya tehdit edici söylemler kullanamaz. İşbu yükümlülüğe aykırı hareket edildiğine bildirimlerin alınması halinde üyelik iddianın gerçek dışı olduğunun tespitine kadar askıya alır. İddianın gerçekliğinin tespiti halinde üye paylaşımları, talep halinde yargı makamlarına sunulmak üzere Nesever tarafından gizliliği korunmak üzere arşivlenir.

4.21. Üyeye nesever aracılığı ile sunulan hizmetin gerektirdiği mail ve sms ve diğer sair yollarla yapılacak bildirimler işbu üyelik sözleşmesinin ifası kapsamında olup yasal olarak herhangi bir açık izne tabi değildir. Üye, üyelik sözleşmesinin kabulü ile hizmet kapsamında kendisi ile iletişime geçilmesini kabul eder.

4.22. Nesever’in sunduğu hizmet kapsamı dışında kalan elektronik ticari gönderimleri için üyenin açık izni aranır: Nesever, reklam tanıtım indirim promosyon ve kampanyalar konusunda açık iznini almaksızın üyeye elektronik ticari ileti gönderiminde bulunmaz. 

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Nesever tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Nesever üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. Uyuşmazlıklar 

İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü uyuşmazlık için Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üye işbu üyelik sözleşmesini okuduğunu beyan etmeksizin üye kaydı yapamaz. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kabul Beyanı:

Sözleşmenin kullanıcı (üye) tarafı olarak işbu üyelik sözleşmesini okuyup anlayarak ücretsiz şekilde Nesever üyesi olmak istediğimi beyan ile sözleşme şartlarını kabul ediyorum.

x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası Anladım
arrow